Schemat importu faktur "paliwowych" z odliczeniem 75% KUP - rewizor gt

Jak stworzyć schemat importu faktur z odliczeniem 75% KUP do programu Rewizor GT?

Gdy mamy gotowy schemat importu faktur zakupowych, potrzebujemy stworzyć jeszcze schemat importu faktur "paliwowych".

Tworzenie schematu importu

Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Widok -> Ewidencje pomocnicze -> Schematy importu i dekretacji.

Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy dowolny schemat importu faktur kosztowych i klikamy Powiel.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Paliwo 75% KUP i 50% VAT.

Kryteria wyboru dokumentów

Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 75% odliczeniem KUP.

Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo75-50 - dzięki temu:

  • będziemy mogli ją łatwo zapamiętać,

  • jest ona dostatecznie czytelna na pierwszy rzut oka,

  • rezygnując ze spacji minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędu przy imporcie faktur.

Ważne: musimy pilnować, aby kategoria wpisywana w Scanye była dokładnie tą samą kategorią co kategoria wybrana przez nas w schemacie importu.

Import do księgi handlowej

Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do księgi handlowej poprzez zaznaczenie kratki przy nazwie.

Niżej możemy wybrać rejestr oraz daty. W przypadku szczególnym PIT wybieramy odliczenie 75%.

W część kont księgowych:

  • wybieramy konto rozrachunkowe dostawców, przypisujemy do niego kartotekę dostawcy oraz wartość brutto,

  • wybieramy konto do księgowania podlegającej kosztom uzyskania przychodu pod faktury "paliwowe" i przypisujemy do niego wartość podlegającą KUP,

  • wybieramy konto NKUP pod faktury "paliwowe" i przypisujemy do niego wartość niepodlegającą KUP,

  • wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia.

Jeśli prowadzimy analitykę podatku VAT z rozbiciem na poszczególne stawki podatku VAT to zamiast ostatniego z wyżej wymienionych kont:

  • wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 23% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce,

  • wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 8% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce.

Import do ewidencji VAT

W tej sekcji zmieniamy cel zakupu na mieszany oraz wybieramy przypadek szczególny VAT 50%.

Inne

W tej zakładce możemy dodać uwagi na dekrecie lub ewidencji VAT oraz kwoty użytkownika. Nie jest ona niezbędna do prawidłowego importu i dekretacji.

Musimy natomiast pamiętać o zaznaczeniu kratki przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rewizor przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FZ do numeru oryginalnego faktury.

Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnijmy się jeszcze, że podczas importu nie kontrahenci nie zostaną powieleni. Możemy teraz przejść do importu faktur.