Schemat importu sprzedaży - Rewizor GT

Jak stworzyć pierwszy schemat importu do programu Rewizor GT?

Gdy mamy już plik zawierający dane z zeskanowanych faktur sprzedażowych, potrzebujemy stworzyć schemat importu, który zostanie zastosowany do dokumentów wewnątrz pliku. Tworzy się go bardzo podobnie do schematu importu dla faktur zakupowych.

Tworzenie schematu importu

Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Widok -> Ewidencje pomocnicze -> Schematy importu i dekretacji.

Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy u góry Dodaj.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat „Sprzedaż Scanye". Formularz podzielony jest na 4 części:

  • Kryteria wyboru dokumentów,

  • Import do księgi handlowej,

  • Import do ewidencji VAT,

  • Inne.

Omówimy kolejno każdą z nich.

Kryteria wyboru dokumentów

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W naszym przypadku najważniejsze są pola:

  • Typ dokumentu,

  • Kategoria.

Wybieramy typ dokumentu „FS faktura sprzedaży” oraz kategorię „(brak)”. W takim przypadku schemat będzie stosowany wobec wszystkich faktur zakupowych, które nie będą miały nadanej kategorii.

Przy określaniu kryteriów wyboru musimy uważać, aby określały one tylko i wyłącznie te faktury, wobec których będziemy chcieli zastosować dany schemat. Inaczej możemy natrafić na problem z tworzeniem kolejnych schematów.

Import do księgi handlowej

Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do księgi handlowej poprzez zaznaczenie kratki przy nazwie.

Niżej możemy wybrać rejestr, daty oraz określić na jakie konta powinny zostać zadekretowane określone kwoty. W tej sekcji ważne jest, aby w polu kategoria wybrać z dokumentu źródłowego.

W polu "opis" wybieramy podtytuł z dokumentu, jeśli chcemy by opis ze Scanye został zaimportowany jako opis faktury. Możemy również ustalić sztywny opis dla wszystkich faktur pasujących do danego schematu, wybierając opcję treść (opis) użytkownika.

Import do ewidencji VAT

Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do ewidencji VAT poprzez zaznaczenie kratki przy nazwie sekcji.

Niżej możemy wybrać ewidencję, daty, miesiąc odliczenia i rodzaj transakcji VAT.

Inne

W tej zakładce możemy dodać uwagi na dekrecie lub ewidencji VAT oraz kwoty użytkownika. Nie jest ona niezbędna do prawidłowego importu i dekretacji.

Musimy natomiast pamiętać o zaznaczeniu kratki przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rewizor przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FS do numeru oryginalnego faktury.

Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnijmy się jeszcze, że podczas importu nie kontrahenci nie zostaną powieleni. Możemy teraz przejść do importu faktur.