Zapobieganie powielaniu istniejących kontrahentów - rewizor GT

Problem z duplikacją lub nadpisywaniem danych kontrahentów.

Przed importem faktur należy upewnić się, że Rachmistrz we właściwy sposób będzie uzgadniał kontrahentów z pliku .epp z bazą danych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko duplikowania istniejących kontrahentów.

Aby właściwie ustawić uzgadnianie kontrahentów, należy wejść w "Listę modułów”, wybrać “Administracja”, potem “Parametry”, a następnie "Komunikacja".

W otwartym oknie wybieramy, aby kontrahent synchronizowany był po NIP-ie, a jeśli istnieje w bazie, to nie odbieraj.

Jeśli wybierzemy zamiast tego opcję aktualizuj, to dane istniejących kontrahentów zostaną zastąpione tymi ze Scanye (najczęściej będą to dane z GUS).

Teraz możemy przejść do tworzenia schematu importu zakupu lub sprzedaży. Jeśli już je stworzyliśmy, jesteśmy gotowi do importowania faktur.