Powielanie schematów dekretacji - Rewizor nexo

Jak w szybki sposób tworzyć nowe schematy w ramach jednego podmiotu na Rewizorze nexo?

Powielanie schematów jest szczególnie przydatne, gdy chcemy stworzyć nowy schemat, który jest bardzo podobny do już istniejącego schematu dekretacji.

Wystarczy, że zaznaczymy schemat, na podstawie którego chcemy dodać nowy schemat, i w menu Dodaj wybierzemy opcję Powiel. Otworzy się okno edycji nowego schematu dekretacji.