Schematy dekretacji sprzedaży - rewizor nexo

Jak skonfigurować schemat dekretacji faktur sprzedażowych w programie Rewizor nexo?

Tu możesz zobaczyć cały schemat importu. Przejdź niżej, by dowiedzieć się więcej o poszczególnych ustawieniach schematu.

Tworzenie schematu dekretacji

W celu utworzenia schematu dekretacji wybieramy KSIĘGI -> Dekretacja dokumentów -> SCHEMATY DEKRETACJI.

Wyświetli się lista istniejących schematów dekretacji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję Dodaj -> Schemat dekretacji.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Formularz podzielony jest na 4 sekcje:

 • PODSTAWOWE,

 • ZAPIS KSIĘGOWY,

 • POZYCJE ZAPISU

 • ZAPIS VAT - OPIS,

 • ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY.

Omówimy kolejno każdą z nich.

PODSTAWOWE

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat dekretacji.

 • W nazwie schematu wprowadzamy "Scanye (oraz nazwę konta, pod jaki tworzymy w danym momencie schemat)". Ze względu na to, że ten przykładowy schemat tworzymy pod sprzedaż usług, nazwiemy nasz schemat "Scanye Sprzedaż usług".

 • Wybieramy w Typie dokumentu: Faktura VAT sprzedaży,

 • W Zapisie księgowym wybieramy Twórz zapis księgowy.

 • W Zapisie VAT wybieramy Zapis prosty.

 • W Warunku wyboru wybieramy Dowolny z poniższych oraz [(N)Nazwa kategorii dokumentu] [zawiera] [Własna wartość] [w żółtym polu wpisujemy słowo, na podstawie którego Rewizor będzie kojarzył automatycznie nasze faktury ze schematami dekretacji, i które to słowo będziemy wpisywać w Scanye w polu Kategoria formularza potwierdzania faktury]. Po uzupełnieniu informacji o warunku wyboru schematu klikamy Zamknij w lewym górnym rogu.

W tym schemacie naszą kategorią dokumentu będzie "Sprzedaż usług". To ten zwrot będziemy wpisywać w Scanye, gdy będziemy chcieć zadekretować konkretną fakturę zgodnie z tym schematem dekretacji.

PROTIP

Nazwy schematów dekretacji oraz nazwy kategorii dokumentów w Warunkach wykonania schematu powinny brzmieć tak samo, jak nazwy kont zespołu "3", "4" lub "7", których dotyczą. Zachowując konsekwencję w nazewnictwie możemy skutecznie zapobiegać błędom!


ZAPIS KSIĘGOWY

W tej sekcji ustawiamy:

 • Status dokumentu. Sugerowany przez nas opcja: W przygotowaniu,

 • Dowód, gdzie wybieramy opcję (N) Numer dokumentu,

 • Datę dowodu, gdzie wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • Datę operacji, gdzie wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • Opis operacji, gdzie wybieramy (N) Podtytuł dokumentu,

 • Rejestr, gdzie wybieramy RKS - Rejestr sprzedaży (lub inny rejestr, do którego chcemy przypisywać faktury z tego schematu dekretacji),

 • Datę zapisu, gdzie wybieramy (N) Datę otrzymania.

POZYCJE ZAPISU

W tej sekcji definiujemy, do jakich kont księgowych przypiszemy jakie kwoty z faktury przetworzonej przez Scanye.

Zaczynamy od kliknięcia na Dodaj pozycję i zdefiniowania pierwszego konta księgowego.

KONTO ROZRACHUNKOWE

Pierwszą pozycję zapisu dedukujemy kontu rozrachunkowemu.

 • W Kryterium wyboru wybieramy Zawsze.

 • W Kontekście wybieramy Nagłówek dokumentu.

 • W Konto wybieramy numer konta rozrachunkowego odbiorców krajowych w naszym planie kont. Na ostatnim poziomie analitycznym tego konta wybieramy opcję (N) Odbiorca / dostawca.

 • W Trybie dekretacji rozrachunków wybieramy Podłącz lub utwórz nowy.

 • W Stronie wybieramy WN.

 • W Kwocie wybieramy (N) Wartość brutto po rabacie.

 • W Kurcie wybieramy (N) Kurs tabeli VAT.

 • W Treści wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.

 • W Elemencie słownika wybieramy (brak).

 • Klikamy Zamknij w lewym górnym rogu ekranu edycji pozycji zapisu.

KONTO SPRZEDAŻOWE

Druga pozycję zapisu dedukujemy kontu kosztowemu. Klikamy ponownie Dodaj pozycję i przechodzi do uzupełniania informacji o naszej pozycji zapisu.

 • W Kryterium wyboru wybieramy Zawsze.

 • W Kontekście wybieramy Nagłówek dokumentu.

 • W Koncie wybieramy numer konta przychodowego, pod które tworzymy konkretny schemat. W tym przypadku będzie konto 701 (Sprzedaż usług).

 • W Stronie wybieramy Ma.

 • W Kwocie wybieramy (N) Wartość netto po rabacie.

 • W Kurcie wybieramy (N) Kurs tabeli VAT.

 • W Treści wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.

 • W Elemencie słownika wybieramy (brak).

 • Klikamy Zamknij w lewym górnym rogu ekranu edycji pozycji zapisu.

KONTO "VATOWSKIE" (wariant z analityką dla poszczególnych stawek VAT)

Ten wariant konto pod VAT naliczony dedykujemy planom kont uwzględniających analityki dla poszczególnych stawek VAT.

Klikamy ponownie Dodaj pozycję i przechodzi do uzupełniania informacji o naszej pozycji zapisu.

 • W Kryterium wyboru wybieramy Zawsze.

 • W Kontekście wybieramy Pozycje tabeli VAT.

 • W Koncie wybieramy numer konta pod rozliczenia z tytułu VAT należnego. Na ostatnim poziomie analitycznym tego konta wybieramy (V) VAT [%]. W tym przypadku pełny zapis w sekcji Konto będzie brzmieć 224 (Rozliczenie VAT należnego) - (V) VAT [%].

 • W Stronie wybieramy Ma.

 • W Kwocie wybieramy (V) VAT.

 • W Kurcie wybieramy (N) Kurs tabeli VAT.

 • W Treści wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.

 • W Elemencie słownika wybieramy (brak).

 • Klikamy Zamknij w lewym górnym rogu ekranu edycji pozycji zapisu.

KONTO "VATOWSKIE" (wariant BEZ analityki dla poszczególnych stawek VAT)

Ten wariant konto pod VAT naliczony dedykujemy planom kont bez analityki dla poszczególnych stawek VAT.

Klikamy ponownie Dodaj pozycję i przechodzi do uzupełniania informacji o naszej pozycji zapisu.

 • W Kryterium wyboru wybieramy Zawsze.

 • W Kontekście wybieramy Nagłówek dokumentu.

 • W Koncie wybieramy numer konta pod rozliczenia z tytułu VAT należnego.

 • W Stronie wybieramy Ma.

 • W Kwocie wybieramy (N) Wartość VAT po rabacie.

 • W Kurcie wybieramy (N) Kurs tabeli VAT.

 • W Treści wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.

 • W Elemencie słownika wybieramy (brak).

 • Klikamy Zamknij w lewym górnym rogu ekranu edycji pozycji zapisu.

ZAPIS VAT - OPIS

W tej sekcji:

 • W Dokumencie wybieramy (N) Numer dokumentu,

 • W Dacie wystawienia wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • W Dacie sprzedaży wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • W Podmiocie wybieramy (N) Dostawca / odbiorca,

 • W Opisie wybieramy (N) Podtytuł dokumentu,

 • W Trybie dekretacji rozrachunków wybieramy (brak).

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

W tej sekcji:

 • Zaznaczamy Wpływa na rozliczenie VAT,

 • Zaznaczamy Wchodzi do proporcji bazowej

 • W Transakcji wybieramy (N/OK) Transakcja VAT,

 • W Miesiącu naliczenia wybieramy (N) Datę wystawienia,

 • W Modyfikacji miesiąca wybieramy Bez przesunięcia,