Równoległe rozksięgowanie dokumentów opłaconych gotówką/kartą

Aby równolegle rozksięgować dokument opłacony gotówką i kartą wypełnij oba pola w schemacie księgowania Ma rozliczenie gotówki / karty oraz Wn rozliczenie gotówki / karty.


Pamiętaj o określeniu również pozostałych kont (konto kosztowe, konto VAT naliczony i konto rozarchunkowe).