Sage Symfonia mk

Symfonia Mała Księgowość nie wymaga wcześniejszej konfiguracji przed dokonaniem importu. Potrzebujemy tylko pliku z fakturami do importu oraz szablon importu Scanye.

Wprowadziliśmy w Scanye domyślne kolumny KPiR. Dla faktur sprzedażowych jest to kolumna 7. Sprzedaż. Dla faktur zakupowych jest to kolumna 13. Pozostałe wydatki.

Klienci przesyłają faktury spóźnione? Dowiedz się jak automatycznie zaimportować takie dokumenty przy pomocy Scanye.

Prosty sposób na faktury zarówno z zapisem zarówno do rejestru VAT naliczonego, jak i należnego.

Prosty sposób na faktury zarówno z zapisem zarówno do rejestru VAT należnego, jak i naliczonego.

Dla faktur przetwarzanych dla Symfonii MK, w przypadku, gdy użytkownik nie wybierze żadnej opcji w polu "Twórz rozrachunek", Scanye domyślnie ustawi plik tak, jakby użytkownik wybrał opcję "Nie twórz rozrachunku".