Import faktur - symfonia mała księgowość

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu Sage Symfonia MK?

Symfonia Mała Księgowość nie wymaga wcześniejszej konfiguracji przed dokonaniem importu. Potrzebujemy tylko pliku z fakturami do importu oraz szablon importu Scanye.

Jeśli korzystasz z nowego formularza potwierdzania faktur - pobierz poniższy szablon:


Jeśli nadal korzystasz ze starego formularza potwierdzania faktur - pobierz poniższy szablon:


Aby zaimportować faktury do Symfonii MK wybieramy polecenie Import danych z menu Firma. Otwarty zostanie dialog Import danych.

Wybieramy FORMAT 3.0 i wciskamy przycisk Wykonaj. Zostanie otwarte kolejne okno dialogowe.


W polu Zbiór danych wybieramy plik z fakturami (najczęściej w folderze Pobrane).

Ważne!

  1. Jeśli faktury potwierdziliśmy na starym formularzu potwierdzania faktur - w polu Szablon wybieramy plik scanye-mk.ams (albo scanye-mk stary formularz.ams) pobrany stąd. Klikamy OK.

  2. Jeśli faktury potwierdziliśmy na nowym formularzu potwierdzania faktur - w polu Szablon wybieramy plik scanye-mk nowy formularz.ams pobrany stąd. Klikamy OK.

Po zakończeniu importu pojawi się okno z listą komunikatów o jego przebiegu. Jeżeli występują problemy z zapisaniem importowanych danych lub wymagana jest decyzja użytkownika (np. uzgodnienie docelowych rejestrów), to pojawiają się okna dialogów z możliwością potwierdzenia wyboru ustawień.

Kontrahenci z pliku importu mogą zostać dodani jako nowi lub, jeśli już znajdują się w rejestrze, mogą zostać powiązani.

Zaimportowane dokumenty można przeglądać w buforze.