Import faktur - symfonia mała księgowość

W jaki sposób automatycznie odczytać i zaimportować faktury do programu Sage Symfonia MK?

Symfonia Mała Księgowość nie wymaga wcześniejszej konfiguracji przed dokonaniem importu. Potrzebujemy tylko pliku z fakturami do importu oraz szablon importu Scanye.

Aby zaimportować faktury do Symfonii MK wybieramy polecenie Import danych z menu Firma. Otwarty zostanie dialog Import danych.

Wybieramy FORMAT 3.0 i wciskamy przycisk Wykonaj. Zostanie otwarte kolejne okno dialogowe.


W polu Zbiór danych wybieramy plik z fakturami (najczęściej w folderze Pobrane). W polu Szablon wybieramy plik scanye-mk.ams pobrany stąd. Klikamy OK.

Po zakończeniu importu pojawi się okno z listą komunikatów o jego przebiegu. Jeżeli występują problemy z zapisaniem importowanych danych lub wymagana jest decyzja użytkownika (np. uzgodnienie docelowych rejestrów), to pojawiają się okna dialogów z możliwością potwierdzenia wyboru ustawień.

Kontrahenci z pliku importu mogą zostać dodani jako nowi lub, jeśli już znajdują się w rejestrze, mogą zostać powiązani.

Zaimportowane dokumenty można przeglądać w buforze.