POLE "REJESTR VAT NALEŻNY" - symfonia mała księgowość

Do czego służy pole "rejestr vat należny"?

To pole spełnia dwa podstawowe zadania:

  • Dla przypisania wartości z faktury zarówno do rejestru VAT należnego, jak i VAT naliczonego (na przykład dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Wystarczy, że wpiszemy

    1. nazwę rejestru VAT naliczonego w polu "Rejestr VAT naliczony"

    2. oraz nazwę rejestru VAT należnego w polu "Rejestr VAT należny",

a faktura zostanie zaksięgowana w obu rejestrach. Warto wspomnieć, że niekoniecznie wpisane nazwy to muszą być nazwy rejestrów 1:1. Zamiast tego mogą Państwo wpisać w tym miejscu po prostu nazwę rodzaju transakcji VAT albo odpowiedni skrót (WNT, IMU itp.).

  • Dla zapisania faktury do innego rejestru VAT należnego niż "Sprzedaż VAT". Jeśli korzystamy z więcej niż jednego rejestru VAT należnego dla transakcji krajowych - wystarczy wpisywać nazwę w polu "Rejestr VAT należny".

Czy muszę za każdym razem wpisywać nazwę rejestru?

Nie!

Dla faktur sprzedażowych, gdy pole "Rejestr VAT należny" pozostanie niewypełnione, Scanye wprowadza do pliku domyślną nazwę rejestru "Sprzedaż VAT".

Czy mogę tworzyć listę rejestrów dla mojego klienta scanye?

Tak!

Wystarczy po wprowadzeniu nazwy rejestru potwierdzić jego wprowadzenie przyciskiem "Enter".

Czy nazwa rejestru zapamiętuje się dla pary kontrahentów?

Niestety, na ten moment jeszcze nie. Pracujemy już nad rozwiązaniem, które nie tylko to umożliwi, ale i znacząco uprości księgowanie faktur dla Symfonii MK.