Taxpro puzzle

Po potwierdzeniu faktur w Scanye i kliknięciu przycisku Pobierz otrzymamy plik XML, który możemy zaimportować do programu księgowego.

W tym celu musimy:

1. Wybrać podmiot w programie księgowym, do którego chcemy zaimportować pobrane ze Scanye faktury.

2. W menu u góry programu wybieramy Operacje, następnie wybieramy Import.

Status podatnika VAT Scanye pobiera bezpośrednio z bazy Ministerstwa Finansów oraz z wyszukiwarki VIES. Gdy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT bierny - wtedy Scanye wyświetla tę informację jako Status VAT: nieczynny w żółtej belce nad kontrahentem.

  • Dla faktur zakupowych: jeśli Nabywca ma Status VAT: Nieczynny -> wówczas Scanye nie generuje zapisów do ewidencji VAT w pliku XML -> po zaimportowaniu do Puzzli faktury tego podmiotu nie będą miały powiązanych zapisów w rejestrze VAT.

  • Dla faktur sprzedażowych: jeśli Sprzedawca ma Status VAT: Nieczynny -> wówczas Scanye nie generuje zapisów do ewidencji VAT w pliku XML -> po zaimportowaniu do Puzzli faktury tego podmiotu nie będą miały powiązanych zapisów w rejestrze VAT.