Importowanie faktur do taxpro puzzle

Jak zaimportować plik XML wygenerowany przez Scanye do programu księgowego?

Po potwierdzeniu faktur w Scanye i kliknięciu przycisku Pobierz otrzymamy plik XML, który możemy zaimportować do programu księgowego.

W tym celu musimy:

1. Wybrać podmiot w programie księgowym, do którego chcemy zaimportować pobrane ze Scanye faktury.

2. W menu u góry programu wybieramy Operacje, następnie wybieramy Import.

3. W otworzonym menu importu dokumentów wybieramy format Puzzle XML i klikamy Dalej.

4. Wybieramy teraz plik, który pobraliśmy ze Scanye z fakturami dla naszego podmiotu. Zazwyczaj znajdziemy go w folderze Pobrane.

Jeśli importujesz spóźnione faktury, zaznacz opcję poniżej aby były zaksięgowane na pierwszy dzień miesiąca, na którym pracujesz.

Ponownie klikamy Dalej.

5. Jedyne, co musimy zrobić na kolejnym oknie, to kliknąć Zakończ.

(Faktur NIE zaznaczamy - faktury zaznaczone na niebiesko NIE zostaną zaimportowane przez program!)

6. Gotowe! Zaimportowane faktury możemy przeglądać teraz na liście dokumentów.


Co dalej?

Zobacz jak przetwarzać faktury dla nie-vatowców!