Nie-vatowcy w Taxpro puzzle

Jak przetwarzać przez Scanye faktury dla podmiotów, dla których nie chcemy generować zapisu do Ewidencji VAT?

Status podatnika VAT Scanye pobiera bezpośrednio z bazy Ministerstwa Finansów oraz z wyszukiwarki VIES. Gdy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT bierny - wtedy Scanye wyświetla tę informację jako Status VAT: nieczynny w żółtej belce nad kontrahentem.

  • Dla faktur zakupowych: jeśli Nabywca ma Status VAT: Nieczynny -> wówczas Scanye nie generuje zapisów do ewidencji VAT w pliku XML -> po zaimportowaniu do Puzzli faktury tego podmiotu nie będą miały powiązanych zapisów w rejestrze VAT.

  • Dla faktur sprzedażowych: jeśli Sprzedawca ma Status VAT: Nieczynny -> wówczas Scanye nie generuje zapisów do ewidencji VAT w pliku XML -> po zaimportowaniu do Puzzli faktury tego podmiotu nie będą miały powiązanych zapisów w rejestrze VAT.