Jak sprawdzić historyczne zużycie pakietu?

W Scanye możesz łatwo sprawdzić jakie było Twoje zużycie pakietu oraz Twoich współpracowników, w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, obejrzyj wideo poniżej!

Nie masz możliwości odtworzyć wideo? Sprawdź jak zmienić pakiet poniżej!

Aby sprawdzić historyczne wykorzystanie pakietu, kliknij na kwadrat z inicjałami, znajdujący się w prawym górnym rogu.

Z menu wybierz opcję moja firma.

Po lewej stornie w polu Twój pakiet, kliknij Historia wykorzystania pakietu.

Otworzy się okno, z podglądem na to jakie było wykorzystanie pakietu w poszczególnych okresach rozliczeniowych przez Ciebie, a także przez pozostałych współpracowników.