Zmiana danych Klienta

Jeżeli chcesz zmienić dane klienta, który jest już w bazie Scanye wystarczy wejść w zakładkę Klienci i wybrać konkretnego klienta lub wyszukać go po nazwie.

Po prawej stronie pojawią się informacje o danym kliencie pobrane z NIP-u, aby je zmienić wystarczy kliknąć w odpowiednią komórkę i wprowadzić zmiany. Po dokonaniu korekt pojawi się komunikat "Masz niezapisane zmiany!", jeżeli chcesz je zapisać wystarczy kliknąć przycisk Zapisz zmiany.