faktury wielostronicowe

Dostajesz od klientów faktury wielostronicowe? W Scanye potwierdzisz je bez problemu.

Jeżeli dodasz do Scanye plik (lub kilka plików), w którym będzie więcej niż jedna strona, automatycznie wyświetli się komunikat "Wykryliśmy wielostronicowe dokumenty", tak jak na poniższym zdjęciu:

W dodawanym przez Ciebie pliku znajdują się faktury jednostronicowe i wielostronicowe? Najlepiej zaznaczyć opcję "Podziel dokumenty ręcznie" (w dalszej części artykułu wyjaśnione jest w jaki sposób łączyć strony faktur wielostronicowych).

Masz pewność, że w pliku znajdują się tylko faktury jednostronicowe? Najkorzystniej wybrać środkową opcję "Faktury jednostronicowe", wówczas każda strona w pliku zostanie potraktowana jako oddzielna faktura.

W momencie gdy wybierzesz ostatnią opcję "Pomiń" program zakwalifikuje wszystkie strony w pliku jako jedną kilkustronicową fakturę. Może okazać się to bardzo przydatne, jeżeli skanujesz każdą fakturę do oddzielnego pliku.

Ręczne dzielenie dokumentów

Po wybraniu "Podziel dokumenty ręcznie" i kliknięciu przycisku dalej pojawi się taki widok:

Jeżeli stwierdzisz, że dokument po lewej stronie tworzy z tym znajdującym się po prawej, jedną fakturę, to wystarczy, że klikniesz niebieski przycisk "Usuń podział". Wówczas przerywana linia zniknie i program potraktuje te strony jako jedną fakturę.

Klikając przycisk dalej, przejdziesz do kolejnego widoku, w którym strona numer dwa, będzie znajdować się po lewej stronie, a po prawej pojawi się trzecia. Jeżeli stwierdzisz, że jest to kolejna strona tego samego dokumentu, to wystarczy, że usuniesz podział i powstanie trzystronicowa faktura.

Po połączeniu stron w faktury możesz przejść do ich sprawdzania!