Jak obliczać kwoty netto i VAT od brutto?

Scanye domyślnie oblicza stawki VAT od kwoty netto. Jeśli jednak wszystkie kwoty są puste, po wybraniu stawki VAT i wpisaniu wartości brutto, pozostałe kwoty zostaną automatycznie uzupełnione.

W tym celu należy:

  1. Dodać nową stawkę,

  2. Wybrać stawkę VAT,

  3. W polu kwota brutto wskazać na fakturze kwotę brutto,

  4. Usunąć zbędny wiersz kwot.

W ten sposób mamy kwoty netto i VAT bez użycia kalkulatora!

Dlaczego zawsze nie liczymy kwot automatycznie po wpisaniu kwoty brutto?

Kiedyś mieliśmy taki mechanizm. Okazało się jednak, że w przypadku faktur z zaokrągleniami przy zmianie kwoty VAT o 1 gr i próbie zmiany kwoty brutto o 1 gr, kwota VAT wracała do poprzedniej wartości. Uniemożliwiało to wpisanie właściwych kwot!

Z tego powodu postanowiliśmy zrezygnować z tego mechanizmu i pozostawić możliwość automatycznego liczenia tylko wtedy, gdy pozostałe pola kwot są puste.