Scanyowanie faktur walutowych

Aby zapisać fakturę w walucie innej niż PLN wraz z obowiązującym kursem NBP, wystarczy wprowadzić 3-literowy skrót waluty w pole Waluta (np. EUR, GBP, USD).

Po wpisaniu waluty innej niż PLN pojawi się data przeliczenia oraz kurs NBP z danego dnia. Spowoduje to, że wszystkie kwoty na fakturze zostaną automatycznie przeliczone według podanego kursu.

Data kursu może zostać w każdej chwili dogodnie zmieniona za pomocą wyboru daty w kalendarzu.

Zaloguj się, aby wypróbować obsługę faktur walutowych. Nie masz jeszcze konta? Umów się na prezentację!