Dodawanie podwójnego zapisu do VAT w Insert GT/NEXO czy MK RP

Wprowadzając schematy księgowania do Scanye naszym celem jest aby aplikacja wspierała księgowanie wszelkich scenariuszy transakcji ujętych na fakturach (np. dwa rodzaje transakcji na jednej fv).

Jednocześnie każda integracja z programem księgowym jest zależna również od możliwości programu księgowego i np. pliku jaki możemy importować do danego programu.

Z takimi ograniczeniami spotykamy się m.in. w programach Insertu GT/NEXO czy MK RP. W tych programach tworzymy dwa zapisy do ewidencji VAT dla jednej "pierwotnej" faktury wtedy, gdy potwierdzimy ją z więcej niż jednym schematem przy pozycjach księgowych w Scanye.

Jak nie tworzyć podwójnego zapisu do VATu i ksiąg?

Aby nie tworzyć podwójnego zapisu do VATu i ksiąg wystarczy nie wybierać więcej niż jednego schematu na konkretnej fakturze w Scanye.

Import do programów Insertu GT/NEXO czy MK RP z więcej niż jednym zapisem do VATu i ksiąg

Jednym ze scenariuszy księgowania jest gdy na jednej fakturze ujęte są dwie różne transakcje zagraniczne np. IMU i WNT. W tej sytuacji rzeczywiście zależy nam, aby księgowana faktura miała po imporcie do programu księgowego dwa zapisy w Ewidencji VAT. Jak to osiągnąć?

Wystarczy wybrać dwa schematy, a w każdym z nich kategoria lub rodzaj transackji ( dla Insert GT/NEXO) / konto księgowe (dla MK RP) będzie wskazywać odpowiednio na IMU i WNT.

Kategorię/konto księgowe określamy z poziomu schematu księgowego. Poniżej pokazuję przykład dla programu Insert GT: