Co znajdziesz w zakładce Pliki?

W zakładce Pliki znajdują się wszystkie pliki dodane do programu (faktury czekające na potwierdzenie).

W momencie kiedy pliki zostały dodane do Scanye pokazuje nam się powiadomienie:

Czym różni się zakładka Pliki od zakładki faktury?

  • W zakładce pliki będą znajdować się wszystkie dodane pliki. Dopóki nie potwierdzimy wszystkich faktur z danego pliku, będzie on widoczny w tej zakładce.

  • W zakładce faktury znajdziemy pojedyńcze faktury z pliku, które już potwierdziliśmy.

Jeśli faktura z danego pliku została przyjęta w oknie edycji, lecz jeszcze nie zaczęliśmy jej potwierdzać, będzie ona widoczna nadal jako cały plik w zakładce Pliki, ze statusem "otwarty"