Podręcznik dla Przedsiębiorców

Twój Podręcznik składa się z kilku części, wybierz ten obszar, o którym chciałbyś się najwięcej teraz dowiedzieć.

Jak korzystać z Podręcznika Użytkownika Scanye?

Po lewej stronie ekranu znajdziesz belkę z 14 częściami Podręcznika. Każda z nich odpowiada konkretnemu etapowi pracy w aplikacji. Kliknij w jedną z nich (np. Wstęp o Scanye), a znajdziesz artykuły szczegółowo opisujące każdy obszar.

W każdej z części znajdziesz spisy treści. Po kliknięciu w daną część automatycznie otworzy się artykuł o tym samym tytule.

W wielu artykułach znajdziesz również kilkuzdaniowe streszczenie zawartości artykułów.

Mamy nadzieję, że nowa wersja Podręcznika sprawi, że jeszcze wygodniej znajdziesz informacje, których szukasz podczas pracy na Scanye.

Jednocześnie, jeśli będziesz chciał/a się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek innych tematów, nie opisanych na ten moment w Podręczniku, znajdziesz nas w prawym dolnym rogu aplikacji, na czacie.

Pozdrawiamy,
Aleksandra, Sylwia, Jakub, Łukasz, Paweł i Szymon
Opiekunowie Użytkowników Scanye