Jakie pliki możesz dodać do scanye?

Do Scanye można dodawać pliki w najbardziej popularnych formatach:

  • PDF,

  • JPG,

  • PNG,

  • JPK_FA 3.

Zeskanowane faktury najczęściej zwracane są ze skanera w tych formatach. Zdecydowana większość faktur elektronicznych generowana jest w formacie PDF. Pliki JPK_FA 3 można otrzymać od klientów z ich programu do wystawiania faktur.

Dodawane pliki mogą zawierać jeden lub wiele dokumentów.


Jeśli dodajesz faktury wielostronnicowe muszą one być skanowane do jednego pliku PDF.